Previous |  Up |  Next

Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918

Series No.: 34 (Dějiny matematiky)
Creator: Bečvářová, Martina
Language: Czech
Issued by: Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2008
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-028-9

MSC: 01A05, 01A55, 01A60

More info...

Partner of
EuDML logo