Previous |  Up |  Next

Z historie lineární algebry

Series No.: 35 (Dějiny matematiky)
Creator: Bečvář, Jindřich
Language: Czech
Issued by: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2007
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-036-4

MSC: 01-02, 01A85, 15-03

More info...

Partner of
EuDML logo