Previous |  Up |  Next

Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600–1740

Series No.: 18 (Dějiny matematiky)
Creator: Mačák, Karel; Schuppener, Georg
Language: Czech
Issued by: Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 2001
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-229-5
MR1926357 | Zbl 1077.01015
MSC: 01A40, 01A45, 01A50, 01A73

More info...

Partner of
EuDML logo