Previous |  Up |  Next

Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71

Series No.: 28 (Dějiny matematiky)
Creator: Bečvář, Jindřich; Bečvářová, Martina; Škoda, Jan
Language: Czech, German
Issued by: Katedra aplikované matematiky FD ČVUT v Praze
Publisher: Nakladatelství ČVUT
Place: Praha, 2006
Printer: Nakladatelství ČVUT
ISBN: 80-01-03438-0

MSC: 01A55, 01A70

More info...

Partner of
EuDML logo