Previous |  Up |  Next

Úvod do theorie grup [2. rozšířené vydání]

Creator: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Publisher: Přírodovědecké vydavatelství
Place: Praha, 1952

MR0055987 | Zbl 0049.01104
MSC: 20.0X

Partner of
EuDML logo