Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Obsah (Slovak)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Slovak
Monograph: Diferenciálne rovnice. [Vysokoškolské učebné texty. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta]
Year: 1961
Publisher: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Place: Bratislava
Pages: 205
.
Category: contents
.
.
Date available: 2011-06-24T10:35:24Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/401404
.

Files

Files Size Format View
SingleBooks_08-1961-1_19.pdf 115.0Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo