Previous |  Up |  Next

František Josef Studnička (1836–1903)

Series No.: 10 (Dějiny matematiky)
Creator: Němcová, Martina
Language: Czech
Issued by: Matematická vědecká sekce JČMF
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1998
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-103-5
MR1883729 | Zbl 1076.01033
MSC: 01-02, 01A55, 01A70

More info...

Partner of
EuDML logo