Previous |  Up |  Next

Z historie Jednoty (1862–1869)

Series No.: 13 (Dějiny matematiky)
Creator: Bečvářová, Martina
Language: Czech
Issued by: Matematická vědecká sekce JČMF
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1999
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-141-8
MR1883138 | Zbl 1076.01035
MSC: 01-02, 01A55, 01A74, 01A75, 01A90

More info...

Partner of
EuDML logo