Previous |  Up |  Next

Chapter

Summary:
Seznam přednašek. Statistický přehled počtu schůzí, přednášečů a přednášek. Statistický přehled počtu údů, příjmů a výdajů. Přehled hodnostářů. Seznam posluchačů mathem. a fysiky, kteří byli údy spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky po čas jeho trvání. Seznam údů „jednoty českých mathematiků‟.
Summary:
List of delivered lectures. Statistics of numbers of meetings, lecturers and lectures. Statistics of membership, incomes and expenses. List of executives. List of students of mathematics and physics that were members of the Society for Free Lectures on Mathematics and Physics. List of members of the Union of Czech Mathematicians.
Partner of
EuDML logo