Previous |  Up |  Next

Dějepis jednoty českých mathematiků v Praze

Vydaný na oslavu památky založení „spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky‟ před 10 lety, z kterého Jednota vznikla

Series No.: 1
Contributor: Houdek, Fr. (other)
Language: Czech
Publisher: Jednota českých mathematiků
Place: Praha, 1872
Printer: dr. Ed. Grégr

MSC: 01A55, 01A74

More info...

Partner of
EuDML logo