Previous |  Up |  Next

Půlstoleté jubileum Jednoty českých mathematiků a fysiků v Praze

Series No.: 4
Creator: Posejpal, Václav; Kučera, Bohumil
Language: Czech
Publisher: Jednota českých mathematiků a fysiků
Place: Praha, 1913
Printer: Stýblo, B.

Partner of
EuDML logo