Previous |  Up |  Next

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Series No.: 7
Creator: Dolejší, Jiří (editor); Rákosník, Jiří (editor)
Language: Czech
Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků
Place: Praha, 2012
Printer: DTP studio Pardubice

MSC: 01A74

More info...

Partner of
EuDML logo