Previous |  Up |  Next

Prvních deset Abelových cen za matematiku

Creator: Křížek, Michal; Somer, Lawrence; Markl, Martin; Kowalski, Oldřich; Pudlák, Pavel; Vrkoč, Ivo
Contributor: Bílková, Hana (other)
Language: Czech
Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků
Place: Praha, 2013
Printer: Petr Beran, Praha
ISBN: 978–80–7015–014–6

MSC: 00A99, 01A61, 01A99

More info...

Table of Contents

[1a]-[1b] [Přední část obálky]
1-4 Abelova cena za matematiku. Křížek, Michal
5-8 První Abelovu cenu získal Jean-Pierre Serre v roce 2003. Křížek, Michal; Somer, Lawrence
9-16 Atiyah a Singer získali Abelovu cenu za rok 2004. Markl, Martin; Křížek, Michal
17-21 Abelovu cenu v roce 2005 získal Peter Lax. Křížek, Michal
22-28 Abelovu cenu za rok 2006 získal Lennart Carleson. Křížek, Michal
29-36 Abelovu cenu za matematiku získal v roce 2007 Srinivasa Varadhan. Křížek, Michal; Vrkoč, Ivo
37-48 Abelova cena v roce 2008 udělena za objevy v teorii neabelovských grup. Křížek, Michal; Somer, Lawrence
49-58 Abelova cena v roce 2009 udělena Michailu Gromovovi. Kowalski, Oldřich; Křížek, Michal
59-66 John Tate získal Abelovu cenu za rok 2010. Somer, Lawrence; Křížek, Michal
67-76 Abelovu cenu za rok 2011 získal John Milnor. Křížek, Michal; Markl, Martin
77-86 Maďarský matematik Endre Szemerédi získal Abelovu cenu za rok 2012. Pudlák, Pavel; Somer, Lawrence; Křížek, Michal
87-88 The first ten Abel Prizes for mathematics [English summary]
[88a]-[88b] [Zadní strany obálky]
 
Partner of
EuDML logo