Previous |  Up |  Next

Projektivní diferenciální geometrie

Creator: Čech, Eduard
Language: Czech
Issued by: Jednota československých matematiků a fyziků
Publisher: Jednota československých matematiků a fyziků
Place: Praha, 1926
Printer: Polygrafie v Brně

52.0753.01
MSC: 53-02, 53A20

More info...

Partner of
EuDML logo