Previous |  Up |  Next

Počet integrální

s dodatkem Úvod do teorie množství

Creator: Petr, Karel; Jarník, Vojtěch
Language: Czech
Issued by: Jednota československých mathematiků a fysiků
Publisher: Jednota československých mathematiků a fysiků
Published: 1931
Printer: Jednota československých mathematiků a fysiků


MSC: 26-01, 26A42

Table of Contents

Partner of
EuDML logo