Previous |  Up |  Next

Počátky teorie matic v Českých zemích a jejich ohlasy

Series No.: 56 (Dějiny matematiky)
Creator: Štěpánová, Martina
Language: Czech
Issued by: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Matfyzpress, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha
Place: Praha, 2014
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-254-2

MSC: 01A55, 01Axx, 11C20

More info...

Partner of
EuDML logo