Previous |  Up |  Next

O pravdepodobnosti

Series No.: 37 (Škola mladých matematiků)
Creator: Riečan, Beloslav; Riečanová, Zdena
Language: Slovak
Issued by: ÚV Matematické olympiády
Publisher: Mladá fronta
Place: Praha, 1976

MSC: 97K50

Partner of
EuDML logo