Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Geometrické konstrukce a aplikace (Czech)
Chapter title: Geometric Constructions and Applications (English)
Author: Štěpánová, Martina
Language: Czech
Monograph: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance
ISBN: 978-80-01-06403-0
Year: 2018
Publisher: Česká technika - nakladatelství ČVUT
Place: Praha
Pages: 567-604
.
Category: math
.
.
Date available: 2021-03-18T21:34:51Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/404357
.

Fulltext not available

Partner of
EuDML logo