Previous |  Up |  Next

Matematika ve středověké Evropě

Pozdní středověk a renesance

Series No.: 63
Creator: Bečvářová, Martina; Bečvář, Jindřich; Hykšová, Magdalena; Hykš, Oldřich; Melcer, Martin; Štěpánová, Martina; Otavová, Miroslava; Sýkorová, Irena
Contributor: Klimtová, Lenka (other)
Language: Czech
Publisher: Česká technika - nakladatelství ČVUT
Place: Praha, 2018
Printer: SERIFA Praha
ISBN: 978-80-01-06403-0

MSC: 01A35, 01A40

More info...

Table of Contents

[1]-[8] [Úvodní a titulní stránky]
9-10 Úvodní slovo. Bečvářová, Martina
11 Obsah
[12]-37 Církev v pozdním středověku. Bečvář, Jindřich; Bečvářová, Martina
[38]-125 Evropské mocnosti pozdního středověku. Bečvář, Jindřich; Bečvářová, Martina
127-144 Zámořské objevy. Bečvář, Jindřich; Bečvářová, Martina
145-182 Umění pozdního středověku a renesance. Bečvář, Jindřich; Bečvářová, Martina
183-212 Knihtisk, tiskárny a tisky. Bečvářová, Martina
213-232 Jordanus de Nemore. Bečvářová, Martina
233-262 Oxfordští počtáři. Sýkorová, Irena; Otavová, Miroslava
263-296 Nicolas Oresme - francouzský učenec. Bečvář, Jindřich
297-348 Nicolas Chuquet - renesanční matematik. Bečvář, Jindřich
349-404 Zrod lineární perspektivy. Hykš, Oldřich; Hykšová, Magdalena
405-439 Piero della Francesca a matematika. Bečvářová, Martina
441-511 Luca Pacioli a matematika. Bečvářová, Martina
[512]-566 Leonardo da Vinci - umělec a vědec. Melcer, Martin
567-604 Geometrické konstrukce a aplikace. Štěpánová, Martina
605-648 Pravděpodobnost ve středověku. Hykšová, Magdalena
649-680 Jmenný rejstřík
[681]-[684] [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo