Previous |  Up |  Next

Poznámka o použití Weyrovy theorie matic k integraci systémů diferenciálních lineárních rovnic s konstantními koeficienty

Article:

 
Partner of
EuDML logo