Previous |  Up |  Next

Algebraické prostory s operátory a jejich realizace diferenciálními rovnicemi

Article:

 
Partner of
EuDML logo