Previous |  Up |  Next
Title: Matematické vyjádření celostního principu (Czech)
Author: Borůvka, Otakar
Author: Herčík, Ferdinand
Language: Czech
Info: Práce Moravskoslezské akademie věd přírodních, 19, 1948, spis 2, 1-17
Pages: 1-17
.
Category: math
.
.
Date available: 2011-06-14T13:46:44Z
Last updated: 2012-09-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500178
.

Files

Files Size Format View
Boruvka_01-0000-87_1.pdf 655.0Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo