Previous |  Up |  Next

O korespondencích s charakteristickými křivkami o rovnici $dx^3-dy^3=0$

Article:

 
Partner of
EuDML logo