Previous |  Up |  Next

O rozšíření definičního oboru funkcí jedné proměnné, při čemž zůstává zachována derivabilita funkce

Article:

 

Article:

 
Partner of
EuDML logo