Previous |  Up |  Next

O trilineárních systémech čar na ploše a o projektivní aplikaci ploch

Article:

 
Partner of
EuDML logo