Previous |  Up |  Next
Title: Bodové množiny. S dodatkem „O derivovaných číslech funkcí jedné proměnné” (Czech)
Title: Point sets. With the Appendix “On derivative numbers of functions of real variable” (English)
Author: Čech, Eduard
Author: Jarník, Vojtěch
Language: Czech
Info: Jednota československých matematiků a fyziků, Praha, 1936, 275 s.
Pages:
.
Category: math
.
MSC: 54-01
MSC: 54E35
Note: Dodatek Vojtěcha Jarníka „O derivovaných číslech funkcí jedné proměnné” (Czech)
.
Date available: 2015-04-30T12:45:37Z
Last updated: 2015-04-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500923
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/400435
.
Partner of
EuDML logo