Previous |  Up |  Next

Bodové množiny

S dodatkem „O derivovaných číslech funkcí jedné proměnné”

Creator: Čech, Eduard; Jarník, Vojtěch
Language: Czech
Publisher: Jednota Československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1936
Printer: Prometheus


MSC: 03Exx, 54-01, 54E35

Partner of
EuDML logo