Previous |  Up |  Next
Title: O Čechových snahách ve středoškolské matematice (Czech)
Author: Koutský, K.
Language: Czech
Info: In Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, 11 (1967), str. 217-230
Pages: 217-230
.
Category: math
.
.
Date available: 2015-04-30T13:31:46Z
Last updated: 2015-04-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501160
.

Files

Files Size Format View
Cech_05-0000-22_1.pdf 3.526Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo