Previous |  Up |  Next
Title: Karel Petr. Stručný nástin jeho života a stručný přehled jeho prací (Czech)
Title: Karel Petr. A brief outline of his life and a brief survey of his works (English)
Author: Nušl, František
Author: Kössler, Miloš
Language: Czech
Info: Sborník prací matematických a fysikálních, vydaný na počest šedesátého výročí narozenin dr. Karla Petra, JČMF, 1928, 14 p.
Pages:
.
Category: math
.
MSC: 01A70
.
Date available: 2016-02-17T14:59:31Z
Last updated: 2016-02-18
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501297
.
Partner of
EuDML logo