Previous |  Up |  Next
Title: Karel Petr. Stručný nástin jeho života a stručný přehled jeho prací (Czech)
Author: Nušl, František
Author: Kössler, Miloš
Language: Czech
Info: Čas. Pěst. Mat. Fys. 57 (1928), pp. 169-182
Pages: 169-182
.
Category: history
.
MSC: 01A70
.
Date available: 2016-02-17T14:59:43Z
Last updated: 2016-02-21
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501298
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/121379
.
Partner of
EuDML logo