Previous |  Up |  Next
Title: Příspěvky k vlastnostem sférických čar šroubových (Czech)
Author: Lerch, Matyáš
Language: Czech
Info: Rozpravy Čes. akademie, II. tř., 23 (1914), č. 33, 1--87
Pages: 1-87
.
Category: math
.
MSC: 51N20
idZBL: JFM 45.0907.02
.
Date available: 2019-08-08T07:25:32Z
Last updated: 2019-09-23
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501604
.

Files

Files Size Format View
Lerch_01-0000-224_1.pdf 12.11Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo