Previous |  Up |  Next
Title: Drobné zprávy. I. Pojem čísla irracionálního. II. Axiom Archimedův (Czech)
Author: Lerch, Matyáš
Language: Czech
Info: Čas. Pěst. Mat. Fys. 15 (1886), 178--182
Pages:
.
Category: math
.
.
Date available: 2019-08-08T06:21:32Z
Last updated: 2019-10-01
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501830
.
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/501832
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/109032
.
Partner of
EuDML logo