Previous |  Up |  Next
Title: Drobné zprávy. II Axiom Archimedův - dokončení. III. Vývoj theorie množin (Czech)
Author: Lerch, Matyáš
Language: Czech
Info: Čas. Pěst. Mat. Fys. 15 (1886), 229--235
Pages:
.
Category: math
.
Note: On p. 229-235 there is completion of M. Lerch’s considerations from the previous issue of this journal, pp. 178-182. (English)
Note: Na str. 229-235 je dokončení úvah M. Lercha z předchozího čísla tohoto časopisu, str. 178-182. (Czech)
.
Date available: 2019-08-08T06:21:50Z
Last updated: 2019-09-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501832
.
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/501830
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/109133
.
Partner of
EuDML logo