Previous |  Up |  Next
Title: Dílo Matyáše Lercha v oboru matematické analysy (Czech)
Title: Work of Matyáš Lerch in mathematical analysis (English)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Info: Práce Brněnské zákl. Čsl. akad. 29 (1957), 417-540
Pages: 417-540
.
Category: math
.
MSC: 01A70
idMR: MR0106803
.
Date available: 2019-08-08T06:24:03Z
Last updated: 2019-09-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501847
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/500081
.
Partner of
EuDML logo