Previous |  Up |  Next

Article:

MSC: 01A70
Summary:
Příspěvek je věnován 75. výročí úmrtí vynikajícího českého matematika Matyáše Lercha. Kromě jeho životopisu jsou uvedeny nejdůležitější výsledky z teorie čísel a připojen seznam Lerchových prací z této oblasti matematiky.
Partner of
EuDML logo