Previous |  Up |  Next

Article:

MSC: 01A70
Summary:
Článek přibližuje vznik časopisu L’Enseignement Mathématique, který je oficiálním periodikem International Commission on Mathematical Instruction. Časopis před více než 100 lety uspořádal anketu o způsobu práce matematiků a té se zúčastnil i Matyáš Lerch. Přinášíme jeho odpovědi na vybrané otázky i některé jeho názory.
Partner of
EuDML logo