Previous |  Up |  Next

O součtu celých v lomené arithmetické posloupnosti druhého stupně a o jeho souvislosti s počtem tříd záporného diskriminantu

Article:

 
Partner of
EuDML logo