Previous |  Up |  Next

Book:

MSC: 28-xx, 28Axx
Keywords:
Lebesgueův integrál; Daniellův integrál; Klasická teorie míry; Míra a integrace; Integrální počet
Summary:
Skripta z teorie Lebesgueova integrálu pro posluchače matematicko-fyzikální fakulty v Praze. Vyšla v několika vydáních, včetně dotisků.
Partner of
EuDML logo