Portrétní fotografie Vojtěcha Jarníka Portrétní fotografie Vojtěcha Jarníka

Vojtěch Jarník

* 22. 12. 1897 Praha
† 22. 9. 1970 Praha

Charakteristika: Vojtěch Jarník (1897–1970) byl vynikajícím vědcem a učitelem, který zásadně ovlivnil několik generací českých a slovenských matematiků. Osobnost V. Jarníka představuje spojení mezi klasickou a moderní matematikou. Byl skutečným odborníkem v tradičních oblastech matematické analýzy a zároveň jedním z prvních matematiků v Československu, který ovládal teorii množin, topologii a teorii míry a integrálu.

Životní dílo Vojtěcha Jarníka představuje na 90 původních vědeckých prací věnovaných problémům mřížových bodů, diofantickým aproximacím, geometrii čísel, teorii reálných funkcí a dalším oblastem. Byl jedním z prvních československých matematiků, jejichž vědecká práce získala široký a trvalý mezinárodní ohlas a je dodnes citována.

Proslul jako vynikající přednášející a bezpochyby byl jedním z nejlepších učitelů na Univerzitě Karlově ve 20. století. Na jeho učebnicích diferenciálního a integrálního počtu, matematické analýzy a diferenciálních rovnic v komplexním oboru vyrostly celé generace studentů. Velmi přínosné byly i jeho početné pronikavé recenze odborných článků a knih.

V. Jarník byl jedním z prvních řádných členů Československé akademie věd, kde v letech 1952–1955 působil jako místopředseda sekce matematických a fyzikálních věd a v letech 1964–1966 jako předseda Vědecké rady pro matematiku. Za své vynikající vědecké výsledky obdržel v r. 1952 Státní cenu, v r. 1957 Řád práce a v r. 1967 Řád republiky.

Partner of
EuDML logo