Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 91, 1966 (Časopis pro pěstování matematiky)

1-3 O charakterech řetězců.  Kowalski, Oldřich; Pondělíček, Bedřich
4-7 O charakterech pologrup, jejichž idempotenty tvoří řetězec.  Pondělíček, Bedřich
8-17 O zobecnení Floquetovej teórie pre lineárne diferenciálne rovnice obyčajné $n$-tého rádu.  Moravčík, Jozef
18-33 Pseudo-unitary spaces.  Jelínek, Jiří; Virsik, Juraj
34-52 Der Körper der in $\langle 0,\,1\rangle $ gleichmässig beschränkter Polynome.  Petrův, Vladimír
53-63 O cyklických rozkladoch kompletného grafu na nepárnouholníky.  Rosa, Alexander
64-71 Сопряженные сети аксиального и аксиально-радиального типа относительно конгруэнции канонических прямых переменного индекса.  Kolář, Ivan
72-76 Pologrupa neprázdných podmnožin cyklické pologrupy.  Zelinka, Bohdan
77-79 O jisté třídě prostých meromorfních funkcí.  Todorov, Pavel
80-88 Extremale Regelungen für die lineare zeitoptimale Regelungsaufgabe mit einem konvexen Regelungsbereich.  Schwabik, Štefan
89-91 Poznámka o počtu koster grafu.  Rohlíčková, Iva
92-103 Summer session on ordered sets at Cikháj.  Jakubík, Ján; Novotný, M.; Novák, J.; Sekanina, M.; Sekanina, A.; Katriňák, T.; Fiala, F.; Kratochvíl, P.; Novák, V.; Korec, I.; Skula, Ladislav; Šmarda, Bohumil
104 Úlohy a problémy.  
105-112 Recense.  
113-117 60 let prof. Dr. Josefa Korousa.  Šindelař, Karel
117-120 Další zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo