Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 1, 1956 (Applications of Mathematics)

Aplikace matematiky (1956-1990)

245-275 Řešení vlastních torsních kmitů diferenčním počtem.  Janatka, Jaroslav
276-295 Příspěvek k theorii tvoření vírů v kapalinách.  Dráský, Jiří
296-314 Minimaximální řešení výběrového přejímacího postupu.  Jiřina, Miloslav; Nedoma, Jiří
315-318 Recense.  
 
Partner of
EuDML logo