Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
mechanics of solids
References:
[1] F. Budínský: Praktický výpočet frekvence vlastních torsních kmitů řadových pístových motorů. Interní zpráva ČKD: Ú/TVS 0311, 1946, 60 str.
[2] J. Kožešník: Vybrané statě z pružnosti a pevnosti. Skripta ČVUT, SNTL, Praha 1952, 13 str.
[3] T. Kármán M.A.Biot: Mathematical methods in engineering. McGraw Hill Co., New York 1940, 505 str. MR 0002572 | Zbl 0024.38802
Partner of
EuDML logo