Previous |  Up |  Next

Article

Title: Řešení vlastních torsních kmitů diferenčním počtem (Czech)
Title: Determination of free torsional vibrations by means of difference equations (English)
Author: Janatka, Jaroslav
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1956
Pages: 245-275
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: mechanics of solids
MSC: 73-00
idZBL: Zbl 0075.32805
idMR: MR0102961
DOI: 10.21136/AM.1956.102533
.
Date available: 2008-05-20T17:07:04Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102533
.
Reference: [1] F. Budínský: Praktický výpočet frekvence vlastních torsních kmitů řadových pístových motorů.Interní zpráva ČKD: Ú/TVS 0311, 1946, 60 str.
Reference: [2] J. Kožešník: Vybrané statě z pružnosti a pevnosti.Skripta ČVUT, SNTL, Praha 1952, 13 str.
Reference: [3] T. Kármán M.A.Biot: Mathematical methods in engineering.McGraw Hill Co., New York 1940, 505 str. Zbl 0024.38802, MR 0002572
.

Files

Files Size Format View
AplMat_01-1956-4_1.pdf 5.029Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo