Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
fluid mechanics
References:
[1] Geiger H., Scheel K.: Handbuch der Physik. Bd. VII, J. Springer, Berlin (1927).
[2] Polášek J.: Theorie tenké anulární lopatky v osově symetrickém proudění. Výzkumná zpráva VÚTS: VT - Z 5326.
[3] Jahnke, Emde: Tafeln Höherer Funktionen. B. G. Taubner, Leizig (1952).
[4] Polášek J.: Tenký profil v nehomogenním proudovém poli. Aplikace matematiky 1 (1956), No 1-2.
[5] Polášek J.: Vstup odstředivého ventilátoru s anulární vodící lopatkou. Výzkumná zpráva VÚTS: VT - Z 5327.
[6] Růžička M., Špaček L.: Požadované rozložení povrchové rychlosti. Výzkumná zpráva VÚTT: VT - Z 5430.
[7] Dickmann H. E.: Grundlagen zur Theorie ringförmiger Tragflügel (frei umströmte Düsen). Ing. Archiv, sv. 11 (1940), str. 30 - 52. MR 0003148 | Zbl 0063.01102
[8] Horn F.: Beitrag zur Theorie ummantelter Schiffsschrauben. Jahrb. der schiffbautechnischen Gesellschaft, 1940, str. 106 - 187.
[9] Stewart H. J.: The Aerodynamics of a Ring Airfoil. Quart. appl. Math., sv. 2 (1944), str. 136 - 141. DOI 10.1090/qam/10487 | MR 0010487 | Zbl 0061.44608
[10] Weinstein A.: On axially symetrie flow. Quart. appl. Math. Jan. 1948, v. 5, str. 429-444. DOI 10.1090/qam/26167 | MR 0026167
[11] Van Wijngaarden: Potencial flow around a body of revolution. Colloqu. Itern, du Centr. Mat. Rech. Sci., No 14.
[12] Zenkin A.: Obtékání koule za přítomnosti vírového kroužku. Doklady Akademie nauk SSSR 58 (1947), str. 373-375. MR 0022727
[13] Van Tuyl A.: On axially sуmetric flow round a new family of half bodies. Recensováno v Applied Mechanics Reviews (1953), Rev. 1987.
[14] Hose A.: On the use of complex (quaternion) velocity potentials in three dimensions. Commentarii mathematici helvetici 24 (1950), str. 135-148. DOI 10.1007/BF02567029 | MR 0038182
[15] Sadowsky M. A., Sternberg E.: Elliptic integral representation of axially symmetric flows. Quart. appl. Math. Jouly 1950, v. 8, str. 113 - 126. MR 0037425 | Zbl 0037.27507
[16] Riegels F.: Flow around slender, almost rotationally symmetric bodies. Mitt. Max. Plank Inst. Strömungsforschung, No 5, 1952, str. 72.
[17] Woods L. C.: A new relaxation Treatment of Flow with Axial Symetry. The Quart. Jour. of Mech. and Math., sv. 4 (1951), č. 3, str. 358-370. DOI 10.1093/qjmam/4.3.358 | MR 0044276
[18] Payne L. E.: On axially symmetric Flow and the Method of generalized Electrostatics. Quart. of Appl. Math., sv. 10 (1952), str. 197-204. DOI 10.1090/qam/51060 | MR 0051060 | Zbl 0048.19005
Partner of
EuDML logo