Previous |  Up |  Next

Article

Title: Anulární lopatka v osově symetrickém proudovém poli (Czech)
Title: Annular blade in axially-symmetric flow (English)
Author: Polášek, Jan
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 1
Issue: 5
Year: 1956
Pages: 334-375
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: fluid mechanics
MSC: 76-0X
idZBL: Zbl 0075.20003
idMR: MR0092492
.
Date available: 2008-05-20T17:07:21Z
Last updated: 2015-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102539
.
Reference: [1] Geiger H., Scheel K.: Handbuch der Physik.Bd. VII, J. Springer, Berlin (1927).
Reference: [2] Polášek J.: Theorie tenké anulární lopatky v osově symetrickém proudění.Výzkumná zpráva VÚTS: VT - Z 5326.
Reference: [3] Jahnke, Emde: Tafeln Höherer Funktionen.B. G. Taubner, Leizig (1952).
Reference: [4] Polášek J.: Tenký profil v nehomogenním proudovém poli.Aplikace matematiky 1 (1956), No 1-2.
Reference: [5] Polášek J.: Vstup odstředivého ventilátoru s anulární vodící lopatkou.Výzkumná zpráva VÚTS: VT - Z 5327.
Reference: [6] Růžička M., Špaček L.: Požadované rozložení povrchové rychlosti.Výzkumná zpráva VÚTT: VT - Z 5430.
Reference: [7] Dickmann H. E.: Grundlagen zur Theorie ringförmiger Tragflügel (frei umströmte Düsen);.Ing. Archiv, sv. 11 (1940), str. 30 - 52. Zbl 0063.01102, MR 0003148
Reference: [8] Horn F.: Beitrag zur Theorie ummantelter Schiffsschrauben;.Jahrb. der schiffbautechnischen Gesellschaft, 1940, str. 106 - 187.
Reference: [9] Stewart H. J.: The Aerodynamics of a Ring Airfoil;.Quart. appl. Math., sv. 2 (1944), str. 136 - 141. Zbl 0061.44608, MR 0010487
Reference: [10] Weinstein A.: On axially symetrie flow;.Quart. appl. Math. Jan. 1948, v. 5, str. 429-444. MR 0026167
Reference: [11] Van Wijngaarden: Potencial flow around a body of revolution;.Colloqu. Itern, du Centr. Mat. Rech. Sci., No 14.
Reference: [12] Zenkin A.: Obtékání koule za přítomnosti vírového kroužku;.Doklady Akademie nauk SSSR 58 (1947), str. 373-375. MR 0022727
Reference: [13] Van Tuyl A.: On axially sуmetric flow round a new family of half bodies;.Recensováno v Applied Mechanics Reviews (1953), Rev. 1987.
Reference: [14] Hose A.: On the use of complex (quaternion) velocity potentials in three dimensions.Commentarii mathematici helvetici 24 (1950), str. 135-148. MR 0038182, 10.1007/BF02567029
Reference: [15] Sadowsky M. A., Sternberg E.: Elliptic integral representation of axially symmetric flows;.Quart. appl. Math. Jouly 1950, v. 8, str. 113 - 126. Zbl 0037.27507, MR 0037425
Reference: [16] Riegels F.: Flow around slender, almost rotationally symmetric bodies;.Mitt. Max. Plank Inst. Strömungsforschung, No 5, 1952, str. 72.
Reference: [17] Woods L. C.: A new relaxation Treatment of Flow with Axial Symetry;.The Quart. Jour. of Mech. and Math., sv. 4 (1951), č. 3, str. 358-370. MR 0044276, 10.1093/qjmam/4.3.358
Reference: [18] Payne L. E.: On axially symmetric Flow and the Method of generalized Electrostatics;.Quart. of Appl. Math., sv. 10 (1952), str. 197-204. Zbl 0048.19005, MR 0051060
.

Files

Files Size Format View
AplMat_01-1956-5_2.pdf 7.172Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo