Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] H. Lorenz: Physikalische Zeitschrift, sv. 13, 1911, 241-257.
[2] R. V. Southwell: Philosophical Magazine, sv. 25, 1913, 637.
[3] R. von Mises: Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, sv. 58, 1914, 750.
[4] R. Mayer: Z. d. Ver. d. Ing., sv. 58, 1914, 649; Die Kniekfestigkeit, 1921, 128.
[5] W. Flügge: Statik und Dynamik der Schalen. 1934, 189.
[6] V. Timoschenko: Theory of Elastic Stability. 1936, 445; Устойчиность упругих систем 1955, 455.
[7J V. Pane: Řešení vodorovných válcových nádob zatížených hydrostatickým přetlakem. Inženýrské stavby, roč. 3, 1955. čís. 8.
Partner of
EuDML logo