Previous |  Up |  Next

Article

Title: Stabilita tenkostěnných trub a nádob se ztuženým pláštěm při rovnoměrném vnějším radiálním přetlaku (Czech)
Title: Stability of thin-walled tubes and vessels with a braced shell under uniform external radial pressure (English)
Title: Die Stabilität dünnwandiger Rohre und Gefässe mit versteiftem Mantel unter gleichmä{ss}igem radialen Aussendruck (German)
Author: Panc, Vladimír
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 1
Issue: 5
Year: 1956
Pages: 376-393
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 74-xx
idZBL: Zbl 0075.19102
.
Date available: 2008-05-20T17:07:24Z
Last updated: 2015-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102540
.
Reference: [1] H. Lorenz: .Physikalische Zeitschrift, sv. 13, 1911, 241-257.
Reference: [2] R. V. Southwell: .Philosophical Magazine, sv. 25, 1913, 637.
Reference: [3] R. von Mises: .Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, sv. 58, 1914, 750.
Reference: [4] R. Mayer: .Z. d. Ver. d. Ing., sv. 58, 1914, 649; Die Kniekfestigkeit, 1921, 128.
Reference: [5] W. Flügge: Statik und Dynamik der Schalen.1934, 189.
Reference: [6] V. Timoschenko: Theory of Elastic Stability.1936, 445; Устойчиность упругих систем 1955, 455.
Reference: [7J V. Pane: Řešení vodorovných válcových nádob zatížených hydrostatickým přetlakem.Inženýrské stavby, roč. 3, 1955. čís. 8.
.

Files

Files Size Format View
AplMat_01-1956-5_3.pdf 2.819Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo