Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
mechanics
References:
[1] Marquard: Schwingungsdynamik des schneIlen Strassenfahrzeuges. Girardet, Essen.
[2] Stoker: Nonlinear Vibrations in Mechanical and Electrical Systems. New York, 1950 Zbl 0809.70001
[3] Jacobsen: On General Method of Solving Second-Order Ordinary Differential Equations by Phase-Place Displacement. J. of Applied Mechanics, 1952.
[4] Ротенберг: Колебания автомобиля с различными типами независимых подвесок. Подвеска автомобиля. AН СССР, 1951. Zbl 1165.94313
[5] Škop, Apetaur: Grafické a graficko-mechanické methody pro řešení kmitavých pohybů motorových vozidel. Zpráva ÚVMV č. 32 601, Praha, 1955.
[6] Půst: Grafické řešení přechodových dějů v nelineárních soustavách. Zpráva VÚTT 55-03019, Praha, 1955.
Partner of
EuDML logo