Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
mechanics
References:
[1] J. A. Schoulen D. J. Struik: Einführung in die neueren Methoden der Differentialgeometrie I. Groningen - Batavia 1956.
[2] M. Biernacki: Geometrie róźniczkova I, II. Warszawa 1954.
[3] E. Kreyszig: Differentialgeometrie. Leipzig 1956. MR 0095476
[4] В. Ф. Каган: Основы теории поверхностей. Москва-Ленинград 1947, 1948. Zbl 1153.11318
[5] V. Hlavatý: Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet. Praha 1937.
[6] C. Lanczos: The Variational Principles of Mechanics. Zbl 0257.70001
[7] G. Prange: Encyklopedie der math. Wissenschaften IV. Bd. 2, Teilband, Leipzig 1933.
[8] V.Trkal: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa. Praha 1956. (V knize Trkalově je uveden seznam nejdůležitější knižní literatury z mechaniky.)
Partner of
EuDML logo