Previous |  Up |  Next

Article

Title: Fundamentální principy mechaniky a jejich ekvivalence (Czech)
Title: Fundamental principles of mechanics and their eqivalence (English)
Title: Les principes fondamentaux de la mécanique et leur équivalence (French)
Author: Nožička, František
Language: Czech
Journal: Aplikace matematiky
ISSN: 0373-6725
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1959
Pages: 243-277
Summary lang: French
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
Keyword: mechanics
MSC: 70-00
idZBL: Zbl 0095.17402
idMR: MR0109450
DOI: 10.21136/AM.1959.102668
.
Date available: 2008-05-20T17:13:10Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/102668
.
Reference: [1] J. A. Schoulen D. J. Struik: Einführung in die neueren Methoden der Differentialgeometrie I.Groningen - Batavia 1956.
Reference: [2] M. Biernacki: Geometrie róźniczkova I, II.Warszawa 1954.
Reference: [3] E. Kreyszig: Differentialgeometrie.Leipzig 1956. MR 0095476
Reference: [4] В. Ф. Каган: Основы теории поверхностей.Москва-Ленинград 1947, 1948. Zbl 1153.11318
Reference: [5] V. Hlavatý: Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet.Praha 1937.
Reference: [6] C. Lanczos: The Variational Principles of Mechanics. Zbl 0257.70001
Reference: [7] G. Prange: Encyklopedie der math. Wissenschaften IV.Bd. 2, Teilband, Leipzig 1933.
Reference: [8] V.Trkal: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa.Praha 1956. (V knize Trkalově je uveden seznam nejdůležitější knižní literatury z mechaniky.)
.

Files

Files Size Format View
AplMat_04-1959-4_1.pdf 5.562Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo